Contact Us


Principal: Cassandra Harris-Moroney - (Cassandra.HarrisMoroney@education.wa.edu.au)

Primary Deputy: Terry O'Brien - (Terence.Obrien@education.wa.edu.au)

Secondary Deputy: Kellie Sadler - (Kellie.Sadler@education.wa.edu.au)

Manager Corporate Services: Ann Ward - (Ann.Ward@education.wa.edu.au)

10 Ranford Street

Wagin, WA 6315

P: (08) 9861 3200

E: Wagin.DHS@education.wa.edu.au

Canteen: Phone 0459 064 160